Religiooniuuringud Youtube’is

Mõeldes selle peale, kust otsida kvaliteetset erialast lisamaterjali või lihtsalt sissejuhatavaid teadmisi ühest või teisest valdkonnast, ei pruugi Youtube ilmselt tunduda just kõige esimese kohana. Eks ikka soovitatakse esmajärgus raamatukogus teemakohastele riiulitele otsa vaadata. Ent Youtube ega teisedki veebikanalid pole enam kaugeltki vaid meelelahutuse, suunamudijate ja muusika kuulamise keskkondadeks. Pealegi on Youtube olnud lähiminevikus kindlasti üheks enim kultuuri ja ühiskonda mõjutanud veebileheks. Seetõttu on sinna kanalid rajanud pea kõik silmapaistvamad teadusasutused, laadides üles videoid ainekursustest, külalisloengutest ja muust sellisest. Ent lisaks neile on esile kerkinud ka rida silmapaistvaid kanaleid, mis on spetsialiseerunud originaalvideote loomisele, et Youtube’i kaudu levitada ja populariseerida erialaseid teadmisi. Need videod ei ole lihtsalt salvestused mingitest üritustest, vaid spetsiaalselt Youtube’i tarvis produtseeritud materjal. Siinkohal toon välja mõned kõige silmapaistvamad nende seast. Nende kõigi puhul võib olla kindel kvaliteetses erialases sisus, mille abil on võimalik ennast religiooniuuringute vallas harida ja seda isegi siis, kui rohkemaks aega või energiat ei jagu.

 

 

ReligionForBreakfast 

 

Kõige silmapaistvam ja mõjukam neist on kahtlemata Andrew M. Henry rajatud ja edendatav ReligionForBreakfast. Nimi on kahtlemata tabav – videod ongi just parajalt sellise pikkusega, et kasvõi iga päev hommikusöögi kõrvale üks video ära vaadata. Henryl endal on doktorikraad religiooniuuringutes Bostoni ülikoolist, kus ta spetsialiseerus varakristluse ja hilisantiigi uurimisele. Selle ajastu ja Lähis-Ida piirkonna kohta leiabki sealt kanalilt ehk kõige rohkem videoid. Kõige menukamad videod (üle 3 miljoni vaatamise!) ongi just Juuda evangeeliumi ja Eenoki raamatu teemadel. Ent suures plaanis võib siit leida videovormis käsitlusi väga mitmesugustel teemadel. Kui vaatamist kuskilt alustada, siis miks mitte just sellest, et… mis värk selle saatanaga ikkagi on?

 

 

Let’s Talk Religion 

 

Niinimetatud hommikusöögivideote kõrval on kahtlemata väga märkimisväärseks kanaliks just see siin. Kanalit veab Stockholmis elav ja Södertörni ülikoolist religiooniuuringute-alase hariduse saanud Filip Holm. Holmi põhiline erialane huvivaldkond on olnud islam, mistõttu leiab siit kanalilt kõige rohkem ja kõige põhjalikumaid videoid just islami teemal. Erinevalt eelmisest võivad selle kanali videod olla ka pikad ja põhjalikud. Näiteks Ibn ’Arabi teemal võib leida isegi üle tunni aja pikkuseid detailseid käsitlusi. Kuid sarnaselt eelmisele leiab ka siit videoid igasugu religioossete traditsioonide teemadel. Ühesõnaga, vaatamist on enam kui küllaga. Miks mitte alustada näiteks sellega, kes või mis see džinn ikkagi on?

 

 

ESOTERICA 

 

Kolmandaks paistab Youtube’is silmas Esoterica. Kanalit veab humanitaarteadusliku doktorikraadiga Justin Sledge. See on koht, millest põhjalikumat varakambrit esoteerika alal Youtube’is ilmselt ei leia. Valitud teemad leiavad käsitlemist väga pikalt ja põhjalikult. „Esoteerikat“ tuleb siinkohal mõista ka laiemalt, kui ehk tüüpiliselt Eestis seda mõistetakse. Nii leiab siit mahukaid käsitlusi demonoloogia, juudi maagia, gnostitsismi, alkeemia ja paljude teiste asjade kohta. Soovitusvõimalustest siin puudust ei tule, vaatamist võib alustada kasvõi põhjaliku sissevaatega maagiasse varakristluses:

 

 

Nõnda võib suures plaanis öelda, et kui tead, kust otsida, siis on ka Youtube’is enam kui küllaga igasugu korralikku erialast materjali, mille abil on võimalik end ühes või teises teemas vägagi põhjalikult harida. Siin välja toodud kanalid on ühed kõige silmapaistvamad, ent laiemas plaanis on nad vaid pisike osa kõigest sellest, mida leida võib.

 

Viimaks aga tasub meeles pidada, et Youtube pole midagi võõrast ka Tartu Ülikooli usuteaduskonnale. Ka usuteaduskonna enda kanalilt leiab kahtlemata vaatamist-kuulamist väärivaid loenguid!

 

Indrek Peedu, religiooniuuringute teadur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *